ROZVRH HODIN

 

1. hodina
8:00-8:45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

5. hodina
11:50-12:35

PO

ČJ M PRV ČJ/ČT

ÚT

TV ČJ M HV  

ST

ČJ M Ah PRV

ČJ/ČT

ČT

TV ČJ M ČJ  

ČJ M ČJ/ČT VV

 

 

Čj -  český jazyk (čtení, psaní, sloh)

Ah - angličtina hravě   

M -   matematika

Prv - prvouka

Tv -  tělesná výchova

Hv -  hudební výchova

-  pracovní činnosti

Vv -  výtvarná výchova