ÚKOLY

L I S T O P A D 2017
 
ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA po B
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
ČTENÍ: VYBRAT SI A ČÍST SI KNIHU na měsíc listopad
M - násobení a dělení čísel 1 - 10
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 100 !!!!, násobení a dělení
AJ - lekce č. 2 - čísla do 20; věci ve třídě; fráze 
- pozdravy, představování, barvy, čísla 1 - 12 - mluvenou i psanou podobu
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: