ÚKOLY

Z Á Ř Í  2017
 
ČJ - opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
ČTENÍ: VYBRAT SI A ČÍST SI KNIHU na měsíc ZÁŘÍ
M - opakovat si sčítání a odčítání čísel do 100 !!!!
AJ - pozdravy, představování, barvy - mluvenou i psanou podobu
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: