WEATHER

 
 
 
sun [ san ] slunce
sunny [ sany ] slunečno
wind [ wind ] vítr
windy [ windy ] větrno
sky [ skai ] obloha
cloud [ klaud ] mrak
cloudy [ klaudy ] zataženo
rain  [ rein ] déšť
rainy [ reiny ] deštivo
raindrop [ reindrop ] kapka deště
rainbow [ reinbƏu ] duha
fog [ fog ] mlha
snow [ snƏu ] sníh
snowflake [ snƏufleik ]  sněhová vločka
storm [ sto:m ] bouře
snow storm [ snƏu sto:m ] sněhová bouře
hot, warm [ hot, wo:m ]  horko
cold [ kƏuld ] chladno