PÍSMENO B

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
Průpravná cvičení
   
B - schovat zuby, stisknout rty, zadržet vzduch, pak najednou otevřít ústa a hlasitě vypustit vzduch (na dlaň drženou těsně před ústy), přidat hlas. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu.
Ovce bečící: bé bé
Slova a věty: bába, bábo, báby, duben, oba, Béda
Béda má buben. Bubnujeme na buben. Buben bubnuje: bum, bum.
 
Bouchá to tu bum bum bum,
u babičky bude dům,
u domu i bouda bude,
kdopak v boudě bývat bude?
 
Bum bum bouchal Budulínek,
bum bum bouchal na bubínek.
Bum bum bouchá bubnuje,
bába ho však hubuje.
 
 
U Boubína bouda,
U té boudy houba.
Ta houba je jedlá,
Je to houba jedlá.