PÍSMENO CH

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
Průpravná cvičení

Hláska Ch je tvořena na měkkém patře. Někdy se stává, že dítě neumí vyslovit správně hlásku K, G, Ch. Všechny tyto tři hlásky jsou tvořeny na stejném místě. 
Hlásku Ch můžeme vyvodit nápodobou zvuku a to tak, že dítě zkouší napodobit zvuk, který dělá prasátko. Pozor, při „chrochtání“ se vydechuje vzduch ven. Před ústa dát ruku a při vyslovení Ch musí ucítit výdechový proud na své ruce.
K vyvození hlásky Ch můžeme využít hlásku K (pokud ji ovšem dítě umí správně vyslovit), a to tak, že dítě otevře ústa, nechá jazyk ležet volně, a prodlouženě vysloví hlásku K – ozve se KchCh.
áCh, éCh, íCh, óCh, úCh
 
Slova: lenoch, mech, buch, vzduch, čich, čenich, sluch, ořech, chata, chalupa, chápe, chapadlo, chytit, chyták, chýše, chytá, chová, pomíchá, nemíchá, Tachov, Náchod
 
Věty: Pojedeme na chalupu. Chodec chodí po chodníku. Michal ochutnal buchtu. Kuchař pracuje v kuchyni.
 
Chundelatý chlupáček,
chodí kolem houští.
Čichá, čichá, co by sněd,
ocáskem si kroutí.
 
Kolem buchet lítá moucha,
Michal po ní holí bouchá.
Michale, Michale,
na to není hůl,
Moucha ti ulétne,
buchty bude půl.
 
Táta mnoho buchet má,
chutné buchty nám teď dá.
Michal buchty ochutnal,
pět buchet tam jen nechal.
 
Juch, juch, juchajdá,
u chalupy je chajda
a u chajdy chata,
Michal do ní chvátá.
 
Michal bouchal
buch - buch - buch
a pochytal mnoho much.