PÍSMENO E

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
 
Průpravná cvičení
  
E - ukázat zuby a zasmát se.
Nacvičujte hlásku E před zrcadlem. Ústa musí být otevřená méně než u hlásky A. Rty vytvoří mírný úsměv a jazyk se opírá o dolní přední řezáky. Dítě po vás opakuje hlásku E. Dále hlásku zapojujeme do slabik (např. nápodoba zvířátek):
Mečet jako koza: mé, mé
Slova: Ema, Ela, Eva, jede, mete, vede, med, máme, dáme, vedeme, nemáme
Věty: Ema nemá med. Eva jede. Ela mete. Ema hned nejede. Teta nese led.
 
Emane, Emane, 
neříkej ne a ne.
Je mi to nemilé,
když slyším ne a ne.
 
Nela vede Emu,
teta veze Evu.
Na procházku jdou,
pro med, za Edou.