PÍSMENO Ř

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
Průpravná cvičení
Ř - našpulit ústa a stisknout zuby (vždy jen na okamžik při vyslovování hlásky) a místo ř říkat r.
Nedaří-li se nahlas, nacvičovat nejdříve šeptem.
Slova a věty: řeka, řada, říká, hoří, vaří, bříza, březen, dřep, přijel ...
Večeře se vaří. Řeka teče do moře. V lese rostou modříny a břízy.
 
Řežu, řežu dříví,
už jsem celý křivý.
Řežu dříví z ořechu,
narovnám ho pod střechu.
Řežu, řežu polínko,
uvař kaši, maminko.
 
Řekl Oldřich Máře, 
že ji sveze v káře.
Oldřich oprať třímá,
ale Máře dřímá.
 
Petříkovi bratři
chodí, jak se patří.
Petřík v řadě třetí,
nepořádně letí.