PÍSMENO H

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
Průpravná cvičení
  
H - 
Toto je jediná hláska, která je tvořena v hrtanu. Při navozování této hlásky jsou ústa mírně otevřená,
jazyk je v klidové poloze – vyslovíme hlásku H. Rukou si přitom může dítě ohmatat krk, tím si
dítě lépe uvědomí, místo, kde se H vytváří. Pokud se dítěti tuto hlásku nedaří vyvodit, vyslovte ji vy
a nechte dítě ohmatat vibrace na Vašem krku.
Slabiky: ha, he, ho, hu, hí....
Slova a věty: had, hádá, hasič, houká, nhy, obloha, výloha, Hana, Heda, ohýnek, jahody...
Honza hází míč. Houpeme se na houpačce. Hudebník hraje na housle. Had je dlouhý, nemá nohy. 
 
Hop, koníčku, hopsa, hejsa,
pojedeme do Brandejsa.
Hop, koníčku, houpy hou,
pojedeme za duhou.
 
Houká sova: hú hú hú,
houkat vám už nebudu.
Zahoukala naposledy,
schovala se do dubu.
 
Sněhuláku, hu, hu, hu!
Kde máš nohy?
Ve sněhu.
 
Hajej, hajej, pacholátko,
houpe tě tvá maminka.
Pohoupe tě do usnutí,
hajá malá Haninka.