PÍSMENO J

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
 
 
 
 
 
Průpravná cvičení

 
 J - ústa jsou volně a hrot jazyka se opírá o dolní zuby. Při vyslovení J se zvedá hřbet jazyka. K vyvození hlásky J se využívají samohlásky: Í-Á, Í-É, Í-Ó, Í-Ú 
(ja - ia, je - ie, ju - iu). Divíme se: jé, jé, jé.
 
Slova a věty: jáma. Jana, Jenda, jede, jíme, jiný, Jonáš, mají, taje...
Jana jí jahody. Jenda jede domů. Julie pije čaj. Jan jí jogurt. Jakub volá: Jupí, jupí! 
 
Půjdem, půjdem na hody,
chutnají nám jahody.
Jahoda je jako med,
na jahody půjdem hned.
 
Jenda jede k nám,
jako velký pán.
Přivezl k nám Janičku,
byl tu s ní jen chviličku.
 
Jejda, jejda, jejda,
co to dělá Jenda?
On jen stále jí a jí,
snad se nám tu nepřejí.