PÍSMENO L

PÍSMENA ZPĚT
 
 
 
 
 
 
 
Průpravná cvičení

 
L - otevřít ústa jako na A, opřít jazyk o horní dáseň a pak olíznout směrem dolů. Přitom zpívat jako když děti tancují: la, la. Nedokáže-li zpočátku oboje, napodobovat nejdříve jen pohyb jazykem, postupně přidávat hlas. Sledovat pohyb jazyka v zrcadle.
 
Jiná varianta: U hlásky L musí mít dítě otevřená ústa, opřít hrot jazyka za horní zuby a vyslovit dlouhé LLLLLL (jelikož dítě neví, jak má toto dlouhé LLLL vyslovit, řekněte mu, že si hrajete na medvěda. Jazyk je jako medvídek, který se postaví a bručí – toto bručení je Vaše dlouhé LLLL – dítě ho napodobí a pak plácne jazýčkem, medvídkem, do pelíšku), poté se ozve hláska L. Pozor na chyby: dítě nesmí zavírat pusu, vystrkovat čelist dopředu, tlačit hlásku z krku...
 
slabiky:
llla, llle, llli, lllo, lllu, á-lll, é-lll, í-lll, ó-lll, ú-lll
Slova: lano, Labe, láme, lem, lev, lék, len, led, lid, líp, lis, líc, líh, lín, líný, lov, loď, lodě, loká, lomí, loví, ....
Věty: Láďa pluje na lodi. Luboš má dlouhé lano. Míla volá na Láďu haló haló. Motýlek létá na louce. Tele je malé. Batole se batolí a leze. Líba má nové kolo. 
 
Naše malá Kamila,
bavila se, bavila.
Foukala mydlinky,
byly z nich bublinky.
 
Leze hlemýžď v poli,
leze do údolí.
Leze leze do zelí,
doleze tam v pondělí.
 
Tuli, tuli, tulipán,
za chalupou pole lán.
Slunce, vláha, teplíčko,
líbá pole na líčko.
 
Lída pletla dlouhý šál,
oddychla si, pletla dál.