PÍSMENO O

 
 
 
Průpravná cvičení

 
O - otevřít pusu jako na švestku (jíme švestky). 
Jazyk se vzdaluje od řezáků, stahuje se dozadu.
 
slabiky:
mo, po, ko, lo, to, do, no...
slova:
Ola, Ota, motto, loto, kolo, okolo, potom, toto, táto, mámo, motá, molo...
věty:
Ola motá klubko. Kolo jelo okolo. Ota volá táto! Ola volá mámo!
 
Kdo to, Oto, kdo to je?
Kdo mi nedá pokoje?
Oto, Oto, kdo je to?
Máma, ty můj popleto.
 
Kolotoč vozí nás okolo,
motá i Olu a Olina,
točí se okolo 
celá dědina.