PÍSMENO R

PÍSMENA ZPĚT
 
 
Průpravná cvičení

 
U hlásky R je nutné, aby byla otevřená ústa, jazyk se dotýkal dásní za horními řezáky a výdechový proud rozkmitával špičku jazyka. Hlásku R je možno vyvozovat pouze v případě, že je dostačující obratnost jazyka, rtů a tváří. K vyvození hlásky R používámehlásku D. Nejznámější postup mezi veřejností je používání souhlásek TD (tdnka, tdáva, atd.).
Při vyvozování hlásky R musí být vždy otevřená ústa, jazyk vyslovuje hlásku D tak, aby se špička dotkla dásní za horními řezáky. Ústa se nesmí zavřít!
slabiky:
DA, DE, DY, DO, DU,
Pokud dítě zvládne vyslovit tyto slabiky správně, můžeme procvičovat shluky souhlásek
Td, Dd, Bd, Pd, Kd, Hd, Vd, Md, atd. Opět dbáme na to, aby u hlásky D byla otevřená ústa a špička se dotýkala dásní za horními zuby.
 Dále pak cvičíme slabiky:
TdA, TdE, TdY, TdO, TdU
DdA, DdE, DdY, DdO, DdU
BdA, BdE, BdY, BdO, BdU
PdA, PdE, PdY, PdO, PdU
KdA, KdE, KdY, KdO, KdU
HdA, HdE, HdY, HdO, HdU
VdA, VdE, VdY, VdO, VdU
MdA, MdE, MdY, MdO, MdU
 
Jestliže zvládneme takto vyslovovat jednotlivé slabiky za sebou, můžeme cvičit slova a to tak, že místo hlásky R vyslovujeme hlásku D. (brána – bdána, prší – pdší, beruška – beduška, koruna – koduna, svetr – svetd, drak – ddak, vrata – vdata, hroch – hdoch, mrkev – mrkev, atd.)
 
DR
Drn, drnčí, drncá, drhne, drtí,
TR
trám, tráva, tradice, trafika,
BR
brk, brko, brčko, brky, brčka, brka,
PR
První, prší, prská, prchá, prvosenka, prkno, prchá,
VR
vrk, vrch, vrč, vrš, vrt, vrz,
KR
Krk, krvavý, krb, krtek, krb, krmí,
HR
Hrb, hrká, hrbol, hrst, hrstka, hrká,
CHR
Chrt, chrčí, chrlí, chrpa, chrlič, chrám,
R na začátku slov
Ráno, racek, radit, radnice, rada, radovat,
R ve skupině hlásek uvnitř slov
Dobrý, doprava, angrešt, Afrika, čtvrtek,
R uvnitř slov mezi dvěma slabikami
Beran, beránek, barevný, beruška, borůvka,
R v uzavřených slabikách a na konci slov
Barva, barvit, armáda, cirkus, černý, červený,
 
 
Trápí, trápí babičku
že ztratila truhličku.
Trápí se náš strýček
ztratil se mu klíček.
 
Trubač troubí, vytrubuje,
trubka se mu blýská.
Trubač troubí tramtarata,
trubka zrovna výská.
 
Na vratech vrána,
ve vratech brána.
Na vrátkách vranka,
ve vrátkách branka.
 
Malý brouček v trávě brečí,
broučková ho jísti učí.
Dává broučku do pusinky
broskve, trnky a brusinky.
 
Brum brum bručí medvědi,
bručí, že to nevědí.
Nebruč, malý medvěde,
bručením nic nesvedeš.