PÍSMENO U

 
 
 
 
Průpravná cvičení

U - musí dítě našpulit rty více než u samohlásky O. Jazyk je více zdvižen nahoru k měkkému patru a jazyk se oddaluje od dolních řezáků.
Otevřít ústa jako na malou třešničku (jíme třešně).
Našpulit ústa a houkat jako auto, pískat jako lokomotiva.
(sova houká húúú, auto troubí túúú, divíme se júúú, bubák dělá bububu)
 
Slova a věty: 
ucho, umí, učí,domů, ústa, ujde, půjdu, budu...
Budu mít buchtu. Půjdu domů. Umyj si ústa! Ruda dělá bububu.
Moje uši, to jsou uši,
podívej se, jak mi sluší.
 
Ucháč plný mléka,
nese naše Terka.
 
Úl (Blanka Švábová)
 
Ten bzučivý domeček
dá nám medu hrneček.
Dá nám medu hrnků pět,
ať prý máme sladký svět.
 
Usnul kulich na buku,
pocuchal si paruku.
Houká sova na střeše,
že mu hlavu učeše.