PÍSMENO Ž

PÍSMENA ZPĚT
 
 
Průpravná cvičení
 
Ž - našpulit ústa (foukat, pískat), zuby k sobě, dotknout se jazykem lehce na horní dásni a bzučet jako čmelák: žž žž žž.
Rukou položenou na krku ohmatávat vibraci hrtanu (přidat hlas). Nedokáže-li to dítě, pak bzučet jako moucha zz zz, našpulit při tom ústa a zvedat jazyk za horní dáseň nebo syčet jako lokomotiva: šš šš a přidávat hlas.
Slova a věty: žába, žije, želva, žene, žito, leží, běží, žížala...
Želva leží u kaluže. Kožené boty jsou z kůže.
 
Žába žábě ukáže,
že prý kuňkat dokáže.
Žabák, který v louži ležel,
hned k těm žábám kuňkat běžel.
 
Žene ježek užovku
na pěšině k potoku,
běží za ní, co jen může,
než mu sklouzne do té louže.
Vzal si boty kožené,
že užovku dožene.
 
Ježek, ježek ježatý,
honem běží do chaty.
Volá paní ježatá,
jen ať ježek nechvátá.
 
Žába leží v louži,
má veliký žal,
že měla dvě žížaly
žabák jí je vzal.