PSANÍ 

 

 Učíme se básničku, která fixuje správné sezení při psaní:

Pozor, milí prvňáci,

připravte se na práci.

Sešit mírně nakloníme,

pak se rovně posadíme.

Narovnáme záda,

záda budou ráda.

Levá, pravá, z rukou stříška,

vejde se tam pampeliška.

A co hlava, jak ji dáš?

Hlavu pěkně narovnáš.

Nohy opři do podlahy,

ať máš krásně čisté tahy.

A s lehkostí motýlí (písmenko, vlnku, čáru....) máme za chvíli.

 Básnička převzata zhttps://sites.google.com/site/pepousuvweb/home/cesky-jazyk

Říkanka ve formě prezentacehttps://docs.google.com/present/view?id=ddt76xdv_163hgjx77cj
 

Před psaním na velkou plochu říkáme:

Peru, peru, (pohyb rukama nahoru a dolů)

máchám, máchám, (pohyb vlevo a vpravo)

kroutím, kroutím, (protipohyb zápěstí)

cákám, cákám. (vyklepeme ruce). 

Říkanka z Metodického průvodce k živé abecedě, slabikáři a písankám, Nová škola.
 

Na špetkový úchop máme říkanku:

 „Vezmi palec, ukazovák, zob, zob a máš zobák.

Do zobáčku tužku dáme, prostředníčkem podpíráme.“

Říkanka je z Metodického průvodce k Matematice pro 1. ročník, nakladatelství Didaktis.

 

Prosím o kontrolu správného sezení a špetkového úchopu i doma.

 

Básnička pro prsty:

Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti, (uděláme pěst)

spočítám je hned: jedna, dvě, tři, čtyři, pět.  (postupně vztyčujeme prsty).