TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 

Schůzky SRPDŠ :    

                 21. 11. 2017 od 17.00 hodin

                 24. 4. 2018 od 17.00 hodin

                              

 

Konzultační hodiny :  budou probíhat po individuální dohodě

                                s třídní učitelkou.