KALENDÁŘ AKCÍ

       Č E R V E N E C - S R P E N 2019
 
 
 
L E T N Í    P R Á Z D N I N Y
 
 
 
22. 5. 2019 - návštěva  CENTRUM BEZPEČÍ (školní výlet)