ROZVRH HODIN

 

1. hodina
8:00-8:45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

5. hodina
11:50-12:35

PO

PD TV AJ VV M

ÚT

ČJ M VL ČJ ČJ

ST

PD AJ M

ČJ

ČT

ČJ M HV TV VL

VV ČJ M AJ

ČJ

 

Rozvrh od 17. 9. – 30. 11. 2018 – PLAVECKÝ VÝCVIK

PD

ČJ

AJ

VV

M

ČJ

M

VL

ČJ

ČJ

PD

AJ

M

ČJ

ČJ

M

HV

VV

VL

TV

TV

M

AJ

ČJ

 

Čj -  český jazyk (čtení, psaní, sloh)

AJ - anglický jazyk  

M -   matematika

PD - přírodověda

VL - vlastivěda

Tv -  tělesná výchova

Hv -  hudební výchova

 -  pracovní činnosti

Vv -  výtvarná výchova