ROZVRH HODIN

 

1. hodina
8:00-8:45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

5. hodina
11:50-12:35

PO

PRV AJ ČJ M TV

ÚT

ČJ M ČJ ČJ/ČT VV

ST

TV ČJ AJ M

ČJ/ČT

ČT

ČJ M ČJ ČJ

PRV AJ M ČJ/ČT

HV

 

Čj -  český jazyk (čtení, psaní, sloh)

AJ - anglický jazyk  

M -   matematika

Prv - prvouka

Tv -  tělesná výchova

Hv -  hudební výchova

 -  pracovní činnosti

Vv -  výtvarná výchova