ÚKOLY

P R O S I N E C 2018
 
 

ČJ- vzory podstatných jmen - skloňování, pravopis koncovek podst. jmen 
 - SLOVNÍ DRUHY - URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U PODST. JMEN A SLOVES
 - VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M P S V Z. Věta jednoduchá. souvětí, zákl.skladební dvojice
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
 
 
M - POČÍTÁNÍ DO 10 000
DĚLENÍ SE ZBYTKEM
- počítáme do 1 000 (čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky)
     písemné sčítání a odčítání do 1 000
- násobení a dělení čísel 1 - 10; NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, POLOPŘÍMKY, rovnoběžky, různoběžky
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 1000 !!!!, násobení a dělení
 
AJ - 3. lekce - Být zdravý - nemoci + have got
 
VLASTIVĚDA - Přemyslovci
 
Otázky ke zkoušení - Vlastivěda:
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: