ÚKOLY

Ř Í J E N 2018
 
Rozvrh od 17. 9. – 30. 11. 2018 – PLAVECKÝ VÝCVIK

PD

ČJ

AJ

VV

M

ČJ

M

VL

ČJ

ČJ

PD

AJ

M

ČJ

ČJ

M

HV

VV

VL

TV

TV

M

AJ

ČJ


ČJ - SLOVNÍ DRUHY - URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U PODST. JMEN A SLOVES
 - VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M P S V Z. Věta jednoduchá. souvětí, zákl.skladební dvojice
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
 
 
M - DĚLENÍ SE ZBYTKEM
- počítáme do 1 000 (čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky)
     písemné sčítání a odčítání do 1 000
- násobení a dělení čísel 1 - 10; NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, POLOPŘÍMKY, rovnoběžky, různoběžky
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 1000 !!!!, násobení a dělení
 
AJ - 1. lekce - sporty - sloveso can/can´t + hudební nástroje
 
VLASTIVĚDA - ČAS, PRAVĚK, PŘÍCHOD PRVNÍCH SLOVANŮ
 
Otázky ke zkoušení - Vlastivěda:
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: