ÚKOLY

Ú N O R  2018
 
ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M P
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
ČTENÍ: VYBRAT SI A ČÍST SI KNIHU na tento měsíc
M - počítáme do 1 000 (čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky)
- násobení a dělení čísel 1 - 10
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, POLOPŘÍMKY, rovnoběžky, různoběžky
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 100 !!!!, násobení a dělení
AJ - lekce č. 7 - face, body + pokyny
- pozdravy, představování, barvy, čísla 1 - 20 - mluvenou i psanou podobu, fráze
 
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: