DŮLEŽITÉ INFORMACE

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka se doporučuje:

 • denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy
 • dbejte na to, aby v penále byly vždy dobře ořezané tužky č. 2 a pastelky
 • denně kontrolujte notýsek a ŽK (hodnotící razítka - jak dítě zvládá učivo, za dobré chování...)
 • úkoly si každý den Vaše dítě označí zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance, Vás prosím o podpis pod úkolem. Nedělejte úkoly, které nejsou označené!
 • v pátek si žáci přinesou domů sešity, v nichž pracovali; budete mít přehled o tom, jaké učivo právě probíráme a jak se mu jim daří vše zvládat – opět prosím podpis
 • písmenka skládací abecedy nestříhejte prosím dopředu (děti mívají ve větším množství písmen, která neznají, zmatek), dbejte pokynů v notýsku, kde budou vždy aktuální písmenka označena, pořádek v zásobníčku by si dítě mělo udržovat samo, nutná je Vaše kontrola, vhodné je písmenka z rubové strany dítěti známým způsobem označit
 • pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do tří dnů omluvit (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech
 • pokud se dítě bude stravovat ve ŠJ,  jídlo probíhá navolením prostřednictvím čipu
 • je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku)
 • v rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem do PET lahví (ne do skla) dostatečné množství vhodného nápoje; nápoje lze zakoupit i ve školním automatu
 • o malé přestávce má dítě možnost zakoupit si malé (ochucené, neochucené) mléko 
 • veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku a na které je spolehnutí.
 • v případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě.

 

Pokud bude mít dítě ve škole mobilní telefon, musí odevzdat třídní učitelce vyplněný tiskopis 

,,Vnitřní předpis k používání mobilních telefonů ve škole ".  

Je k vytisknutí na stránkách školy.

https://www.zshornicka.tachov.cz/prorodice_soubory/download.htm

 

  Ve školní tašce nemusí děti nosit každý den všechny učebnice. 

(Příprava podle rozvrhu.) 

Učebnice se tím ničí a taška je zbytečně těžká.